Yasadışı forex firmalarında yaşanan kayıplarla ilgili başvurulabilecek hukuki yollar var mıdır ?

 

Yasadışı forex firmalarında yaşadığınız mağduriyetler ve maruz kaldığınız dolandırıcılıkla alakalı başvurabileceğiniz hukuki süreçler vardır. Her mağduriyetin kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekip bu değerlendirme sonucu izlenecek yasal süreç titizlikle belirlenmelidir. Forex Davalarında izlenecek yasal süreçler Savcılık şikayeti ve icra takibidir. Savcılık şikayetinde ne şekilde bir başvuru yapılacağı, yetkili savcılığın neresi olduğu ve somut olayın gerekleri dikkate alınmalıdır. Yine icra takibi yoluna başvururken işlem yapılan şirketin aktif olup olmama durumu dikkate alınmalı şirketin mal(para) kaçırma ihtimali varsa genel mahkemeden ihtiyati haciz kararı alıp akabinde icra takibi ihtiyati hacizle birlikte işleme konulmalıdır. Bu durumda şirketin mal(para) kaçırma ihtimali en aza inecektir. Tüm bu süreçlerin titizlikle yönetilmesi gerekmekte olup alanında uzman bir avukattan destek almakta büyük yarar vardır.