İşçi ve işveren arasında doğan anlaşmazlıkları konu edinen hukuk dalına, İş Hukuku denilmektedir. Bu tür davalar, İş Mahkemelerinde görülür fakat İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu davalar, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. İş Hukukunun hem işçiyi hem de işvereni koruyan kanunları vardır. İşçi ve işveren sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler.

Genel olarak, işçi ücretleri, işçi hakları, çalışma koşulları, işveren ile işçi ilişkileri, toplu sözleşme, grev hakkı ve bireysel sözleşme, İş Hukukunun kapsamında ele alınan davalardır. Bu davalar için uzmanlaşan avukatlar, İş Hukuku avukatlarıdır. Tüysüz Hukuk Bürosunun bu alanda uzman avukatları, müvekkilinin herhangi bir hak kaybına mahal vermemektedir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İş kanununda tarif edilen kıdem tazminatının miktarı, işçinin çalışma süresine göre farklılık arz etmektedir.

Yasal olarak, bir iş yerinde 6 aydan az çalışmış bir işçiye iş akdinin fes edildiğinin bildirilmesi, 2 hafta evvel yapılmalıdır.

Aynı iş yerinde, 6 ay ile 1,5 yıla kadar çalışmış bir işçinin sözleşmesi fesihten 4 hafta öce bildirilmesi,

Aynı iş yerinde, 1,5 yıldan, 3 yıla kadar çalışmış olan işçiye iş akdinin fes edileceği, 6 hafta önceden bildirilmelidir. Bu fesih süreleri, kanunla belirlenmiştir. İş veren işçiye, yasalarla belirlenmiş süre dahilinde haber vermeden, işçinin işine son verirse, işçi için ihbar tazminatı açma hakkı doğar.

Bu noktada İş Mahkemesinde, işçinin adına gerekli prosedürleri yerine getiren İş Hukuku avukatı, sürecin kısalmasını sağlamaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Çalışanın bazı durumlarda istifa etmesi halinde de kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bunlar,

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,
  • Zorlayıcı sebepler, olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, kıdem tazminatı adından anlaşılacağı üzere, işçinin kıdemine göre hesaplanır. Bir işçinin, aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışıyor olması gerekmektedir.

Bunlarla beraber,

  • Askerlik
  • Evlilik
  • Emeklilik,
  • Vefat

Gibi durumlarda kişi kıdem tazminatına hak kazanır.

İş Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Bizler, Hukuk Bürosu olarak, mevzuata hakim uzman avukatlarımızla, müvekkilimizin hak kaybının önüne geçiyor ve mahkeme sürecinin uzamasına engel oluyoruz.