Sözleşmeler Hukuku, sözleşmelerden kaynaklanan ve tarafların birbirlerine karşı yerine getirmekle mükellef oldukları sorumlulukları konu edinen hukuk alanıdır. En az 2 taraf arasındaki ilişkinin düzenlenmesi olarak da kabul edilebilecek olan sözleşmeler hukuku alanında avukat desteği alarak haklarınızı koruyabilirsiniz.

Sözleşme, en az iki taraf arasında yapılan ve taraflara çeşitli sorumluluklar yükleyen karşılıklı anlaşma akdi olarak kabul edilmektedir. Hukuki bir işlem vasfı da taşıyan sözleşmenin alacaklı ve borçlu olmak üzere 2 tarafı vardır. Alacaklı ve borçlu sayısı birden fazla olsa da taraflar daima bu ikili ayrıma tabi tutulmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku bir sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacı taşır. Bu kapsamda sözleşme yaparken hak ve sorumlulukların farkında olarak çözümlere başvurmak hayli değerli olacaktır.

Sözleşmeler Hukuku Kapsamındaki Sözleşme Tipleri

Sözleşmeler hukuki geçerlilik kazanmaları amacıyla yazılı bir şekilde yapılması gereken ve ilgili koşulları sağlayan anlaşmalardır. Ancak bu şartı sağlayan anlaşmalar konusunda herhangi bir konu kısıtlaması yoktur. Bu bağlamda aşağıdaki sözleşmelerin tamamı sözleşmeler hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

 • Satış Sözleşmeleri
 • Evlilik Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Garanti Sözleşmesi
 • Tüketici Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Taşıma Sözleşmesi
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Vekalet Sözleşmesi
 • Araç Satım Sözleşmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Tüm bu sözleşmeler ve diğer bütün sözleşmelerle alakalı süreçleri yürütmek adına Sözleşmeler Hukuku alanında uzman bir avukattan destek almalısınız. Böylelikle hak kaybı yaşamanız söz konusu olmaz.

Sözleşme Hukuku ve Avukat Desteği

Sözleşmeler, anlaşmanın niteliğine bağlı olarak tek sayfalık olabileceği gibi yüzlerce sayfalık metinler de olabilir. Bu nedenle de sözleşmede yer alan her bir satırın titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Sözleşmede göz ardı edilen veya ihmal edilen en ufak detayın dahi hak kayıplarına neden olabileceği açıktır.

Sözleşme hazırlama, düzenleme, değiştirme ya da feshetme konusunda destek alarak hukuki manada kusursuz bir çözümden faydalanabilirsiniz. Hukuk büromuz sözleşmelerle alakalı tecrübeli yapısı sayesinde sizlerden gelen bütün taleplere cevap verir. Üstelik sözleşmelerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda da dava takibi ile haklarınızı korur. Sözleşmeler Hukuku ile alakalı destek almak için bizi tercih edebilirsiniz.