Trafik Kazalarından Kaynaklı Maddi Manevi Tazminat Davası

Trafik kazası kaynaklı maddi manevi tazminat davası, motorlu bir taşıtın karıştığı ve sonucunda ölüm, yaralanma ya da diğer bedensel hasarların ortaya çıktığı durumlara karşı açılan davalardır. Kazada bedensel zararların yanı sıra 3. taraflara ait ev, araba ya da arazi gibi varlıkların zarar görmesi durumu da trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının açılmasına neden oluşturmaktadır.

Trafik kazasının haksız fiil oluşturması Tazminat Hukuku çerçevesinde tazminata konu bir eylem olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bu kapsamda dava açma ile alakalı uygulamaların dikkate alınması ve dava sürecinin takip edilmesi çok çok değerlidir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazalarında meydana gelen hasarın dava açma konusunda yaralanan kişinin hak sahibi olmasına imkân sağlar. Bu çerçevede bir trafik kazası sonucunda yaralanan kişi hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilmektedir. Kişinin çalışma yaşamını olumsuz etkileyen bu yaralanma nedeniyle yaşadığı kaybın tamamının tazmin edilmesi istenebilmektedir. Öte yandan trafik kazası sonrasında ortaya çıkan elem ve kederin de manevi tazminat davası ile karşılanması talep edilebilmektedir.

Trafik kazası sonrasında ağır bir bedensel yaralanma durumunda yaralanan kişinin yakınları manevi tazminat davası açabilmektedir. Burada ağır yaralanma ile kastedilen uzuv kaybı ya da hayati fonksiyonların derinden etkilenmesidir. Ölümlü trafik kazası durumunda ise ölen kişinin hayattayken destek verdiği herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Ölen kişiyle yakın ailevi bağları olanların herhangi bir ispat sunmadan dava açmaları mümkündür. Ancak nişanlı, dayı veya yenge gibi yakınlıklarda desteğin ispat edilmesi sonrasında dava açma imkânı bulunmaktadır.

Trafik Kazalarından Kaynaklı Maddi Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılmaktadır?

Trafik kazaları hukuki olarak haksız fiil şeklinde nitelendirildiğinden maddi ve manevi tazminat davası açılmak istendiğinde sorumlular da haksız fiilin sorumluları olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede trafik kazasından zarar gören ve dava açmaya hakkı bulunan kimseler aşağıda sıralananlara karşı dava açabilmektedir.

Aracın Sürücüsü

Meydana gelen trafik kazalarında kusurlu olan aracın sürücüsüne karşı zarar görenler tarafından dava açılabilmektedir. Borçlar Kanunu Madde 49’da düzenlenen bu durum için en önemli şart kusurdur. Kazada kusuru bulunmayan araç sürücüsüne karşı dava açılması söz konusu olmayacaktır.

Aracın Sahibi

Araç sahibi uygulamada araç işleteni olarak kabul edilmektedir. Bu durum bir kaza anında zarar görenlerin araç sahibine yönelik dava açma imkânı elde etmesine de olanak tanımaktadır.

Aracın İşleteni

Trafik kazalarına karışan ve kazanın diğer aktörlerinin zarar görmesine neden olan aracın işleteni zarardan sorumlu tutulmaktadır. Bu bağlamda hem maddi hem de manevi tazminata konu olmaktadır. Araç sahibi fiziki anlamda araç üzerinde hakimiyetinin olmadığı hallerde sorumluluğunu araç işletenine devreder. İşletenin bu araç üzerinde sorumluluk sahibi olduğunun ispatı araç sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Araç işletenine sorumluluk yükleyen bu durum nedeniyle zarar gören maddi ve manevi tazminat taleplerini işletene karşı öne sürebilmektedir.

Sigorta Şirketi

Trafik kazalarına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ya da Kasko Sigortası varsa sigortayı yaptıran şirkete karşı; ölüm, yaralanma ve diğer zararlar nedeniyle dava açılması mümkündür. Bu kapsamda sigorta ile belirlenmiş sınırlara kadar olan ödemelerin sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi Manevi Tazminat Davası Nerede Açılmaktadır?

Ölüm ya da yaralanma meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi trafik kazalarında birden fazla yetkili mahkemenin varlığından söz edilebilmektedir. Bu durumda dava açılırken aşağıdaki durumların dikkate alınması oldukça mühimdir.

  • Davalılardan birinin ikamet ettiği adrese en yakın mahkeme nezdinde bütün sorumlulara karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir.
  • Trafik kazasının meydana geldiği yerdeki mahkemede tazminat davası açılabilmektedir.
  • Trafik kazasından kaynaklanarak zarar gören kişinin ikamet ettiği yerdeki mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir.
  • Kazanın sorumlularından olan sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme nezdinde dava açılabilmektedir.

Mahkemenin bulunduğu yer kadar görevli mahkeme de büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılması gerekliliği unutulmamalıdır. Trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ya da diğer hak ihlalleri durumunda bireylerin vakit kaybetmeden ilgili başvuruları tamamlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Sigorta ve Tazminat Hukuku sayesinde hakların korunması mümkün olacaktır.