İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası

İş Kazası, İş Hukuku kapsamında maddi ve manevi tazminat konularının en çok değerlendirildiği hususlardandır. Bu çerçevede meydana gelen iş kazası sonrasında talep edilecek tazminat ile alakalı detayları dikkate alarak siz de süreci daha doğru bir şekilde yönetebilirsiniz. İşte iş kazası sonrasında meydana gelen mağduriyete yönelik açılan maddi ve manevi tazminat davaları ile alakalı bütün detaylar!

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazası tazminat davası; işverene ait işyerinde çalışan ve iş ilişkisi bulunan bir personelin işi yaparken yaralanması ya da ölmesi durumunda işçinin kendisi ya da yakınları tarafından açılan dava iş kazası nedeniyle maddi veya manevi tazminat davası olarak kabul edilmektedir. İş kazası davası açılmak istendiğinde hem asıl işverene hem de alt işverenlere yönelik dava açılması söz konusu olabilmektedir.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

Bir işyerinde gerçekleşen eylemlerin iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki haller kapsamında olması önemlidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 13’e göre iş kazası halleri şunlardır;

 • İşçinin işverene ait işyerindeyken karşılaştığı her türlü bedensel ve psikolojik hasar iş kazası olarak kabul edilmektedir. İşçinin yaralanması ya da zarar görmesi hususunda yöntem önemsenmemektedir.
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin işyeri dışına görev amacıyla gönderilmesi durumunda karşılaştığı zararlar iş kazası olarak kabul edilmektedir.
 • İşverenin tarafından yürütülen bir iş sırasında kendi hesabına çalışan işçilerin karşılaştığı kazalar da iş kazası olarak değerlendirilmektedir.
 • Emziren kadın işçilerin emzirme için işten ayrıldığı sırada karşılaştığı kazalar da iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir.
 • İşveren tarafından sağlanan bir araçla işi yapmak üzere yola çıkan işçinin karşılaştığı kazalar iş kazası olarak kabul edilmektedir.

Tüm bu durumlar dikkate alındığında iş kazası ile alakalı başvuruları yapmak gerekir.

İş Kazasında Manevi Tazminat Davası

İş kazası nedeniyle işçilerin uğradıkları zararın tazmin dilmesi adına manevi tazminat davası açılabilmektedir. Manevi tazminat davası açılmasıyla alakalı en önemli husus ölenin yakınlarına ödeme yapılmasıdır. Manevi destekten yoksun kalanlar için ödenmesi arzu edilen manevi tazminat ile alakalı aşağıdaki kıstasların dikkate alınması söz konusu olacaktır.

 • Somut duruma dair özellikler,
 • Tarafların mali durumu,
 • Tarafların olaydaki kusur oranları,
 • Meydana gelen manevi zararın kapsamı,
 • Olay tarihindeki paranın satın alma gücü.

Manevi tazminat belirlenirken tarafların fakirleşmesi ya da aşırı zenginleşmesi söz konusu olmamalıdır.

Yaralanma Durumunda Maddi Tazminat Davası

İş kazası nedeniyle bedensel bir yaralanma söz konusu olduğunda maddi tazminat taleplerinin gündeme gelmesi mümkündür. Bu durumda aşağıdaki hallerin varlığına dikkat edilmektedir.

 • Geçici iş görmezlik nedeniyle oluşan kayıplar nedeniyle kayıpların tazmin edilmesi,
 • Sürekli iş görmezlik nedeniyle meydana gelen kayıpların tazmin edilmesi,
 • Tedavi giderleri ve tedavi boyunca yapılan bütün giderlerin ödenmesi,
 • Ekonomik anlamda ciddi zarar gören tarafın maddi kayıplarının tazmin edilmesi.

Ölüm Halinde Maddi Tazminat Davası

Ölüm, maddi tazminat taleplerinin gündeme gelmesine neden olacak faktörlerin başında gelmektedir. Bu noktada Borçlar Kanunu Madde 53’e göre ölüm halinde talep edilecek olan zararlar şunlar olacaktır.

 • Cenaze masrafları,
 • Ölümün hemen gerçekleşmediği durumlarda ölüme kadarki sürede gerçekleşen tedavi ile ilgili giderler,
 • Ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları kayıplar.

Tüm bu durumlar dikkate alınarak iş kazası maddi ve manevi tazminat davası açılması söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede önemli olan zararların karşılanması söz konusu olabilecektir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Bir iş kazası sonrasında tarafların iş kazası maddi ve manevi tazminat davası açmasıyla süreç başlar. Ancak bu sürecin ne kadarlık bir zaman diliminde tamamlanacağı oldukça önemlidir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken en önemli husus itirazlar, başvurular, raporlar ve diğer bütün belgelerin ibrazıdır. Yaralanmalı iş kazalarından sonra açılan davalarda süreç genellikle 5 – 6 yıl devam etmektedir. Ölümlü iş kazalarından sonra ise sürecin genel olarak 2 – 3 yılda tamamlanması mümkündür.

İş kazaları, işçilerin sık sık karşılaştığı olumsuzluklar olarak kabul edilmektedir. Bu davalarla alakalı hak kayıplarının önlenmesi adına Tazminat Avukatı desteği şarttır. Böylelikle tazminat taleplerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde iletilmesiyle işçilerin haklarını savunması mümkün olacaktır. Siz de bu konuda en ideal çözümler için Tazminat Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.