Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, gayrimenkul hukuku kapsamında oldukça değerli bir konu olarak kabul edilmektedir. Bu sözleşme, bir taşınmazla alakalı kararlaştırılan koşullar çerçevesinde alışverişin gerçekleştirilmesi adına anlaşma yapılmasını sağlamaktadır. İki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi kapsamında satış vaadi bir tapu memuru nezdinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede satış vaadi sözleşmesinin gayrimenkul alışverişi esnasında çok büyük öneme sahip olduğundan söz etmek gerekmektedir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile belli bir taşınmazın satılması vaat edilirken diğer yandan alan da bu taşınmazı satın alacağı konusunda vaatte bulunmaktadır. Bu çerçevede iki taraf için de belli bir sorumluluğu üstlenmek söz konusu olmaktadır.

Başkasına Ait Taşınmazda Satış Vaadi Sözleşmesi Mümkün mü?

Taşınmaz satışı ile alakalı oldukça önemli uygulamaları gündeme getiren taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri hem kişinin kendine ait taşınmazlar hem de başkasına ait taşınmazlar konusunda işlem yapma özgürlüğü tanımaktadır. Bu bağlamda satış vaadi sözleşmesi yapıldığı sırada vaadi veren tarafın sözleşme anında tapu maliki olması gibi bir zorunluluk yoktur. Taahhüt verilen tarihte tapu devrinin yapılması hedeflendiğinden bu tarihte işlem yapılması şartının sağlanması yeterli olacaktır. Özellikle taahhüt edilen taşınmazla alakalı ilerleyen dönemde bir malikliğin ortaya çıkacak olması da değerlendirilmektedir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Geçerlilik Koşulları Nelerdir?

Taşınmaz mülkiyetinin devri konusunda uygulamalara olanak sağlayan bu sözleşme; resmi olarak geçerli olacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede satış sözleşmesinin resmi geçerlilik şartını sağlamaması sözleşmenin geçersiz olmasına yol açacak durumlardan biri olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin şekil şartına ek olarak vaade konu olan taşınmazın tapuya kayıtlı olması zorunluluğu da bulunmaktadır. Tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmaz ile alakalı sözleşme yapılması sözleşmenin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Taraflara borç sorumluluğu yükleyen bir sözleşme olarak kabul edilen taşınmaz vaadi sözleşmesi kapsamında tarafların sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. Aksi takdirde borcunu yerine getirmeyen tarafın temerrüde düşeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapan tarafların borç ilişkisi ve bu ilişkiden kaynaklanacak olan durumları dikkate alması her şeyden önemlidir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

Bir sözleşme ile satışın vaat edilmesi durumunda satışı vaat eden tarafın sözleşmede yazan tarihte tapu devrini yapmaya hazır olması gerekmektedir. Öte yandan taşınmazı satın almayı arzu eden tarafın da mutlaka satın almaya hazırlanması gerektiğini vurgulamalıyız. Bu kapsamda önemli olan satış işleminin zamanında ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Satış vaadi sözleşmelerinin zaman zaman birden fazla olması durumunun varlığı söz konusu olabilmektedir. Bu durumda taraflar arasında ilk önce yapılmış olan sözleşmenin kabul edildiği ifade edilmektedir. Burada öncelik yani kadimlik ilkesi baz alınmaktadır. Taşınmaz satış vaadi kapsamında yenilik doğuran bir işlemin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Bu nedenle de sözleşme kapsamında alıcı konumundaki tarafın sözleşmenin ifasını istemesi muhtemeldir. Bu durumda diğer taraf taşınmazın devri için gerekli sorumlulukları üstlenmektedir. Öte yandan satın almayı vaat eden tarafın da satın alma için gerekli işlemleri yerine getirmesi şarttır. Çünkü bu sözleşme iki tarafı da bağlayan bir anlaşmadır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sona Ermesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin sona ermesi tarafların karşılıklı iradeleri ile gerçekleşir. Bunun yanı sıra sözleşmenin sona ermesi konusunda farklı bazı durumların da dikkate alınması söz konusu olabilecektir. Sözleşmenin ifa edilmesi ve sözleşmenin ifasının zamanaşımına uğraması söz konusu olabilmektedir. Öte yandan fesih gibi durumlar sona ermenin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Zamanaşımı

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi konusunda herhangi bir zamanaşımı olup olmadığı çok önemlidir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu sözleşmelerin bir zamanaşımı rejimine tabi olmadıkları açıktır. Bu nedenle de genel olarak 10 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınmaktadır. Zamanaşımı süresinin başlangıcı ifa imkânının ortaya çıktığı an ile başlamaktadır. Sözleşmenin gerçekleştirilmesine engel olacak durumların varlığı halinde zamanaşımı süresinin başlaması söz konusu olmayacaktır. Bu bağlamda zamanaşımı ile alakalı değerlendirmelerde bu durum dikkate alınmalıdır.

Siz de Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi kapsamında hukuki bir destek almak istiyorsanız Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatla haklarınızı koruyabilirsiniz.