Kamulaştırma Davaları Nedir?

Kamulaştırma davaları, gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilen konulardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda kamulaştırma, devletin kamu faydasını gözeterek bir kimsenin sahibi olduğu özel mülkü rızası dışında kamu mülkiyetine alması olarak kabul edilmektedir. Kamulaştırmanın yapılması esnasında idare mülkün bedelini ödeyerek taşınmaz malların mülkiyetini almaktadır. Belli şartlara bağlı olan kamulaştırmanın kamu faydası çerçevesinde gerçekleştiriliyor olması oldukça değerlidir. Bu kapsamda kamulaştırma sürecinin ve davaların profesyonel bir bakış açısıyla yürütülmesi elzemdir. İşte kamulaştırma davaları hakkında mutlaka bilmeniz gereken detaylar!

Kamulaştırmanın Şartları Nelerdir?

Kamulaştırma, devletin bir özel mülke sahip olması amacıyla tercih ettiği bir uygulama olarak kabul edilir. Bu uygulama ile alakalı zaman zaman ihtilafların ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda ihtilafların ortadan kaldırılması ve sürecin daha başarılı bir şekilde devam etmesi adına hareket edilmektedir. Peki, kamulaştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken şartlar neler olacaktır?

  • Kamulaştırma işleminin yetkili idare tarafından yapılması gerekmektedir.
  • Kamu yararı kamulaştırma işlemlerinin zorunlu unsuru olarak kabul edilmektedir.
  • Kamulaştırmanın özel mülkiyete konu olan taşınmaza daire gerçekleştirilmesi önemlidir.
  • Taşınmazın kamulaştırma esnasında bedeli peşin olarak ödenmelidir.
  • Yasada belirlenmiş esaslar dikkate alınarak kamulaştırma sürecinin titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Tüm bu şartlar sağlandığında kamulaştırmanın gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Fakat bu şartlarda herhangi bir eksiklik ya da olumsuzluğun ortaya çıkması kamulaştırma davaları konusunda başvuruların ortaya çıkmasına neden olur.

Kamulaştırma Davaları Türleri

Kamunun yararı gözetilerek gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinde önemli olan özel mülkiyetteki bir taşınmazın devletin mülkiyetine kuralına uygun bir şekilde geçirilmesidir. Bu kapsamda süreç sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Ancak kamulaştırma esnasında herhangi bir olumsuzluğun ortaya çıkması bu işlemle alakalı çeşitli davalara başvurulmasına neden olacaktır. Bu tür davalar ise çeşitlilik göstermektedir.

Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları

İstimlak olarak da bilinen kamulaştırma, devletin bir taşınmazı kendi mülkiyetine geçirmesi olarak kabul edilmektedir. Bu durumda kamulaştırmanın kanuni olması ve kanunda belirlenmiş esaslara uygunluk göstermesi en önemli detaylardandır. Ancak zaman zaman kamulaştırmada eksiklikler ve hatalar ortaya çıkması doğaldır. Bu tür hallerde kamulaştırılan taşınmazın sahibi işlemin iptali için dava açabilir. İdareye yönelik açılan bu davalar İdare Mahkemesi nezdinde devam etmektedir. Bu kapsamda kamulaştırmayla alakalı çeşitli olumsuzlukların ortadan kaldırılması mümkündür. Ayrıca gerekli durumlarda kamulaştırmanın iptalinin gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları

İdare tarafından belli bir bedel karşılığında kamulaştırılan taşınmazın bedeli ile alakalı bir ihtilaf meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda kamulaştırma ile alakalı dava sürecinin başlatılması mümkündür. Kamulaştırma işlemi ile alakalı belirlenen bedelin yetersiz ya da eksik olduğu iddiası ile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davalarla bedelin yeniden değerlendirilmesi adına işlemlerin gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda kamulaştırma bedeli ile alakalı en makul sonuçların ortaya çıkması da söz konusu olacaktır. Bu davalar ortalama 1 yıl sürer. Kamulaştırma davaları sonucunda iki taraf için de en makul sonuç ortaya çıkar.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız El Atma, kamulaştırmadan farklı olarak bir kanunla düzenlenmemiştir. Ancak Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınan bir konu olarak kabul edilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde idare yine kamu yararını gözetmesi söz konusudur. Böylelikle özel mülkiyetteki bir malın kamu mülkiyetine geçirilmesi adın işlemler gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu işlemlerin engellenmesi ve olası zararların önüne geçilebilmesi açısından idarenin işlemlerini önlemek adına hukuki yollara başvurmak mümkündür. Bu kapsamda kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi için ilgili başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırma Davaları ile Alakalı Süreç

Kamulaştırmanın söz konusu olduğu bir dava süreci ile alakalı Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan destek almak gerekir. Bu kapsamda daha başarılı bir kamulaştırma süreci gerçekleşeceği gibi tarafların karşılaştığı hak kayıplarının engellenmesi de söz konusu olacaktır. Bu kapsamda siz de bir kamulaştırma davası ile karşı karşıya kalmışsanız mutlaka bir avukattan destek almayı tercih etmelisiniz.

Kamulaştırma Davaları, Gayrimenkul Hukuku kapsamında ihtilafların çok fazla olduğu alanlardan biridir. Bu bağlamda tarafların bir Gayrimenkul Hukuku Avukatı desteği ile haklarını korumayı tercih etmesi gerekir. Aksi durumlarda başvurularda ya da itirazlarda yaşanacak olan eksiklikler hak kayıplarının yaşanmasına neden olacaktır