Çekişmeli Boşanma Davası

4721 sayılı Türk Medeni Hukuk Kanunu’nun 166. Maddesi gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucunda eşlerden biri ya da karşılıklı dava açarak boşanabilirler. Anlaşmalı boşanmada taraflar protokol imzalayarak boşanma talebinde bulunur. Tarafların nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velayet ve farklı konularda anlaşamaması durumunda gerçekleşecek boşanma türü ise çekişmeli boşanma davasıdır. Boşanma hukuku evlilik birliğinin temelden sarılması şartını arar. Bu nedenle eşler tek ya da birlikte başvuru yaparken bu şart gözetilir. Çekişmeli yargı sürecinde tarafların hakları gözetilerek en adil şekilde boşanma sona erdirilir. Ancak süreç anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun ve çekişmeli ilerler.

Çekişmeli boşanma davası açmak için boşanmak isteyen taraf usule uygun şekilde aile Mahkemesine başvuru yapmalıdır. Aile Mahkemesinin olmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılır. Davacı taraf 3 nüsha şeklinde dilekçe sunarak boşanma davasını açabilir. Boşanma avukatı bu süreçte vekalet yoluyla evrak işlerini kanunlara ve usullere uygun biçimde yönetir ve davanın resmen açılmasını sağlar. Dilekçeye temel bilgilerle birlikte delillerin de eklenmesi gerekir. Deliller, tanıklar, görsel ve yazılı kaynaklar dava dilekçesinde yer alır.

Çekişmeli Boşanma Davasına Konu Olan Haller

Çekişmeli boşanma davasında söz konusu tarafların arasında birçok anlaşmazlık gelişebilir. Zina, aldatma, şiddet, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast, onur kırıcı davranışlarda bulunma gibi sebepler özel boşanma sebebi olarak Türk Medeni Kanunu’nda maddelerle düzenlenmiştir. En sık yaşanılan çekişmeler ise şöyledir;

 • Velayet konusunda ortak karara varılamaması ve tarafların velayet talebinde bulunması
 • Mal paylaşımında anlaşmazlık yaşanması
 • Nafaka ve tazminat konusunda anlaşmazlık yaşanması
 • Taraflardan birinin boşanmayı kabul etmemesi
 • Evliliğin 1 yıldan kısa sürmesi
 • Birlikte yaşamın sürdürülememesi
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması

Boşanma davasına konu olan sebepler TMK kapsamında düzenlenmiş ve tarafların menfaatleri korunacak şekilde detaylandırılmıştır. Çekişmeli yargıya sebep olan durumlar tanık, delil, beyanatlar ışığında değerlendirilir ve hâkimin kanaatine bırakılır. Çekişmeli yargılarda boşanma tek celsede gerçekleşmez, uzun bir dava süreci yaşanır.

*Çekişmeli boşanma davasında dava açan taraf, karşı tarafa oranla daha fazla kusurlu ise dava reddedilir. Az kusurlu tarafın boşanmaya karşı çıkması halinde boşanma gerçekleşmez.

Çekişmeli Boşanma Davasında İspat ve Delil Yükümlülüğü

Çekişmeli boşanma davasında boşanma nedeni olarak beyan edilen durumların delillerle ispatlanması istenebilir. Mahkemenin delil kabul ettiği hususlar şöyledir;

 • Telefon görüşme kayıtları, mesajlar, Whatsapp iletileri vb. içerikler
 • Fotoğraf, video vb. içerikler
 • Tanık ifadeleri
 • Usule uygun alınmış ses ya da görüntü kaydı
 • Sosyal medya paylaşımları, mesajlaşmaları
 • Banka kayıtları, banka ekstresi, harcamalar
 • Uçak, otel, kiralık araç kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri

*Hukuka aykırı ses, görüntü ve çeşitli kayıtlar delil hükmünde kabul edilmez. Delil kabul edilebilmesi için olayın tesadüfen ya da aniden gelişmesi ve söz konusu durumun saldırı, hakaret, şantaj, tehdit gibi suç kabul edilebilecek haller olması gerekir.

*Boşanma davalarında bir kere mahsus olmak üzere bazı kayıtlar delil kabul edilir. Oğlunu aldatan gelinini başkasıyla gören ve bunun kayınvalide tarafından kayda alınması delil kabul edilebilir. Ancak sistematik ve planlı hareket edip özel hayatı ihlal edecek nitelikte davranışlarda bulunarak gizlice alınmış kayıtlar delil kabul edilmez.

Zina sebebiyle çekişmeli boşanma davalarında delillere yönelik kıstaslar ise şöyledir;

 • Eşlerden birinin konutta yalnızken karşı cinsten birini konuta alması zinayı işaret eder.
 • Eşlerden birinin başka birinden çocuk sahibi olması zinanın ispatı niteliğindedir.
 • Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle sürekli olarak telefonda görüşmesi zinayı işaret eder.

Eşlerden Birinin Boşanmayı Kabul Etmemesi

Çekişmeli boşanma davasında tarafların kusur oranına bakılır. Taraflar bu kusurları ispat ederek davanın sonuçlanmasına katkıda bulunur. Eşlerden birinin boşanmak istememesi halinde boşanmak isteyen eş, boşanma sebebini ispatlayarak boşanma davasının sürmesini ve sonuçlanmasını sağlayabilir. Boşanma dilekçesinde belirtilen sebepler delillerle ya da tanıklarla ispat edilmelidir. Boşanmak istemeyen eş, iddia edilen suçlarla ilgili suçsuzluğunu delil ya da tanıklarla ispat ederek boşanma davasının reddedilmesini sağlayabilir. Mahkeme taraflar arasındaki kusura odaklanır ve kusur gibi kusursuz olmaya dair de ispat yükümlülüğü ister. Dolayısıyla kusur ispatlanmaz boşanma gerçekleşmez.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasında kararın çıkması genellikle 1 ila 3 yıl bazı durumlarda daha uzun sürebilir. En kısa zaman dilimi ise 1 ila 6 ay arasıdır. Boşanmanın içeriği çekişmeli olduğu için tarafların ortak noktada buluşabilmesi uzun sürer. Çoğu zaman hâkimin yetkisiyle taraflar çıkan karara uyum sağlar. Tarafların davaya katılımı, delillerin incelenmesi, tanıkların dinlenmesi, çıkan karara uyum sağlaması gibi birçok aşama davanın süresini etkiler.

Çekişmeli boşanma davalarında aile ve boşanma hukuku konusunda uzman avukatlarımızdan randevu talep ederek hukuki destek alabilirsiniz.